Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на транспортни услуги

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-06-17 10:06:15
№ 20200611MaHc1849170

Описание:

Извършване на транспортни услуги по 3 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация, представляваща част от одобрената от Възложителя документацията за участие в процедурата.


Документи
08522020171006_Документация.pdf
08592020171006_Документация.doc
09052020171006_Приложение № 4 - към проект на договор по ОП № 3.doc
09202020171006_Решение_за_откриване.pdf
09292020171006_Обявление за поръчка.pdf
09332020171006_espd-request.zip

ПубликацияДата
Писмо до участници - Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2020-08-21 15:10:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2020-08-21 15:00:00
Писмо до участници - отваряне на ценови предложения 2020-09-15 13:30:00
Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 2020-09-24 16:00:00
Решение за класиране 2020-09-24 16:05:00
Писмо до всички участници 2020-09-24 16:15:00
Обявление за изменение на сключен договор 2021-01-28 11:35:00
Допълнително споразумение 2021-01-28 11:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-19 14:35:00
Договор № 38 От дата: 2020-10-08 2020-10-19 12:40:00
Договор № 39 От дата: 2020-10-08 2020-10-19 12:45:00
Договор № 40 От дата: 2020-10-08 2020-10-19 12:50:00

<-- Обратно към поръчки