Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-06-16 10:23:24
№ 20200609givd1837014

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) по 47 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация, представляваща част от одобрената от Възложителя документацията за участие в процедурата.


Документи
549420_513844095326209_1794231568_n.jpg
27442020161006_Документация.pdf
27562020161006_Документация.doc
28052020161006_Решение_за_откриване_на_процедурата.pdf
28202020161006_Обявление за поръчка.pdf
29132020161006_НКБ Кардиостимулация.rar
29202020161006_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-08-13 11:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-08-13 11:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-08-19 14:20:00
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 2020-08-26 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-08-26 16:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-08-26 16:10:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 2020-08-26 16:15:00
Обявление за частично прекратяване 2020-09-14 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-12 14:20:00
Договор № 137 От дата: 2020-09-25 2020-10-12 14:00:00
Договор № 138 От дата: 2020-09-25 2020-10-12 14:05:00
Договор № 140 От дата: 2020-09-25 2020-10-12 14:10:00
Договор № 141 От дата: 2020-10-08 2020-10-12 14:15:00

<-- Обратно към поръчки