Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Почистване на сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-06-01 12:56:22
№ 20200526doAn1823780

Описание:Документи
00242020011306_Документация.pdf
00392020011306_documentatsia-2020.doc
00492020011306_Решение_за_откриване на процедура.pdf
00552020011306_Обявление за откриване на поръчка.pdf
01002020011306_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2020-06-04 17:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-29 13:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-29 13:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-07-07 15:00:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-10 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-10 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-10 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-08-14 16:20:00
Договор № 10 От дата: 2020-07-28 2020-08-14 16:30:00

<-- Обратно към поръчки