Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на съд за криогенни продукти с включено изграждане на нов фундамент за съда, окомплектоване с нова регулираща и спирателна технологична апаратура и монтаж на нови тръбни връзки

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-05-15 13:54:14
№ 20200508nBtL1815706

Описание:

Доставка и монтаж на съд за криогенни продукти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, София с включено изграждане на нов фундамент за съда, окомплектоване с нова регулираща и спирателна технологична апаратура и монтаж на нови тръбни връзки за пуск и въвеждане на системата в експлоатация


Документи
20140925045731_Unbenannt.png
59072020151305_Документация.pdf
00072020151405_Документация.doc
00182020151405_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
00232020151405_Обявление за поръчка.pdf
00312020151405_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-07-06 12:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ЗОП 2020-07-06 12:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-07-13 15:25:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-16 15:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-16 15:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-16 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-08-20 14:20:00
Договор на Изпълнителя с подизпълнител 2020-09-10 11:10:00
Обявление за приключен договор 2021-01-07 16:10:00
Договор № 31 От дата: 2020-08-13 2020-08-20 14:24:33

<-- Обратно към поръчки