Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия и консумативи

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-04-03 13:30:00
№ 20200327juPU1790637

Описание:

Доставка на медицински изделия и консумативи по 19 обособени позиции, описани в Техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляваща част от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.


Документи
30352020031304_Документация.pdf
30542020031304_documentatsia-2020.doc
31072020031304_Решение.pdf
31212020031304_Обявление.pdf
31332020031304_espd-request.zip

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2020-05-04 12:00:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-05-04 15:15:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 10:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 10:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-07-07 12:25:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-16 16:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-16 16:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-16 16:45:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-31 13:16:00
Договор № 130 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 12:43:00
Договор № 131 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 12:48:00
Договор № 132 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 12:51:00
Договор № 133 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 12:54:00
Договор № 134 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 12:58:00
Договор № 31 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 13:00:00
Договор № 136 От дата: 2020-08-27 2020-08-31 13:04:00

<-- Обратно към поръчки