Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Kомплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-04-02 13:39:00
№ 20200325TCOd1785362

Описание:

Комплексна поддръжка на основните инсталации в сградите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, находящи се в болничните му бази в гр. София, ул. Коньовица 65 и в гр. Банкя, ул. Шейново 6, както и на прилежащите към сградите терени (дворни пространства) за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договор за възлагане изпълнението на поръчката.


Документи
38132020021304_Документация.pdf
38222020021304_documentatsia-2020.doc
38352020021304_Решение.pdf
38502020021304_Обявление.pdf
39142020021304_espd-request.zip

ПубликацияДата
До потенциалните участници 2020-04-03 14:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2020-05-04 12:05:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-18 16:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-18 16:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-07-06 15:25:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-10 13:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-10 13:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-10 13:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-08-10 13:25:00
Договор № 11 От дата: 2020-07-28 2020-08-10 13:20:00

<-- Обратно към поръчки