Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-03-30 16:45:00
№ 20200323aBJd1765867

Описание:

Доставка на лекарствени продукти


Документи
45162020301603_Документация.pdf
45322020301603_documentatsia-2020.doc
46012020301603_Решение.pdf
46102020301603_Обявление.pdf
46222020301603_espd-request.zip
46342020301603_НКБ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.rar

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2020-04-01 16:30:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-04-24 15:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2020-05-04 10:00:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-05-14 14:05:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 13:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 13:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-06-30 15:25:00
ПИСМА ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ 2020-07-14 15:30:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-22 16:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-22 16:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-07-22 16:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-22 16:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ - ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-08-07 10:55:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ - ИЗМЕНЕНИЕ 2020-08-07 11:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2020-08-07 11:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-08-10 13:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ - ИЗМЕНЕНИЕ 2 2020-08-18 10:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 3 2020-08-18 10:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ 2020-08-18 10:30:00
Решение за частично прекратяване 4 2020-08-27 09:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-31 16:49:00
Обявление за частично прекратяване 2020-09-04 16:05:00
Обявление за частично прекратяване 2020-09-10 15:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-28 16:00:00
Договор № 15 От дата: 2020-08-14 2020-08-31 13:54:00
Договор № 16 От дата: 2020-08-14 2020-08-31 14:19:00
Договор № 17 От дата: 2020-08-14 2020-08-31 14:25:00
Договор № 18 От дата: 2020-08-14 2020-08-31 15:05:00
Договор № 19 От дата: 2020-08-14 2020-08-31 15:26:00
Договор № 21 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 15:31:00
Договор № 22 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 15:38:00
Договор № 23 От дата: 2020-08-19 2020-08-31 16:01:00
Договор № 24 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:05:00
Договор № 25 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:11:00
Договор № 26 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:15:00
Договор № 27 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:19:00
Договор № 28 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:21:00
Договор № 29 От дата: 2020-08-20 2020-08-31 16:25:00
Договор № 32 От дата: 2020-08-21 2020-08-31 16:29:00
Договор № 33 От дата: 2020-08-21 2020-08-31 16:34:00
Договор № 34 От дата: 2020-08-21 2020-08-31 16:39:00
Договор № 35 От дата: 2020-09-11 2020-09-28 15:10:00

<-- Обратно към поръчки