Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-03-30 16:45:00
№ 20200323aBJd1765867

Описание:

Доставка на лекарствени продукти


Документи
45162020301603_Документация.pdf
45322020301603_documentatsia-2020.doc
46012020301603_Решение.pdf
46102020301603_Обявление.pdf
46222020301603_espd-request.zip
46342020301603_НКБ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.rar

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2020-04-01 16:30:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-04-24 15:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2020-05-04 10:00:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-05-14 14:05:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 13:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-06-22 13:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-06-30 15:25:00
ПИСМА ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ 2020-07-14 15:30:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-07-22 16:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-22 16:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-07-22 16:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-07-22 16:40:00

<-- Обратно към поръчки