Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-03-16 14:30:00
№ 20200312aJOe1755073

Описание:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)


Документи
23162020161403_Документация.pdf
23282020161403_documentatsia-2020.doc
23442020161403_Решение за откриване на процедура.pdf
24072020161403_Обявление за поръчка.pdf
24322020161403_espd-request.zip
24552020161403_НКБ Шевен материал.rar

ПубликацияДата
Писмо до потенциалните участниците в процедурата 2020-03-18 14:25:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2020-03-20 13:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-04-14 13:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-04-14 13:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-06-04 14:40:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-06-17 17:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-06-17 17:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-06-17 17:30:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-06-17 17:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-07-14 14:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-08-03 14:00:00
Договор № 127 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:00:00
Договор № 126 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:05:00
Договор № 125 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:10:00
Договор № 124 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:15:00
Договор № 123 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:20:00
Договор № 121 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:25:00
Договор № 122 От дата: 2020-07-16 2020-08-03 14:30:00

<-- Обратно към поръчки