Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-02-20 10:45:06
№ 20200217Mbew1735164

Описание:

доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)


Документи
03152020201102_Документация.pdf
03202020201102_documentatsia-2020.doc
03322020201102_Решение за откриване на процедура.pdf
03452020201102_Обявление за поръчка.pdf
03522020201102_espd-request.zip
04012020201102_НКБ Хирургия.rar

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2020-02-21 14:05:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-03-10 15:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-03-10 15:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-04-24 14:35:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-06-03 15:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-06-03 15:45:00
Решение за класиране 2020-06-03 17:10:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-06-03 15:50:00
РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ 2020-06-17 17:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-06-18 14:05:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-06-18 14:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-06-22 11:15:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-06-22 11:15:00
Решение за частично прекратяване 2020-06-23 15:45:00
Писмо до всички участници за решението за частично прекратявне 2020-06-23 15:45:00
Обявление за частично прекратяване 2020-06-25 11:45:00

<-- Обратно към поръчки