Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-03-02 14:43:03
№ 20200211ZkLV1722486

Описание:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси


Документи
46472020021403_Документация.pdf
46582020021403_Документция.doc
47122020021403_Решение_за_откриване_на_процедурата.pdf
47182020021403_Обявление за поръчка.pdf
47232020021403_espd-request.zip

ПубликацияДата
Писмо до участниците в процедурата 2020-03-04 15:25:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-04-16 15:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2020-04-16 15:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-05-20 13:35:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-05-29 17:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-05-29 17:35:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-05-29 17:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-07-17 12:00:00
Договор № 25 От дата: 2020-07-03 2020-07-17 12:05:00

<-- Обратно към поръчки