Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-10-28 12:09:29
№ 20191018bnEh1658709

Описание:

доставка на лекарствени продукти


Документи
12552019281210_Документация.pdf
12592019281210_Документация.doc
13092019281210_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
13192019281210_Обявление за поръчка.pdf
13252019281210_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-12-04 11:00:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-12-04 10:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-12-13 09:45:00
ПИСМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ 2019-12-18 15:20:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-12-20 11:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-12-20 11:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-20 11:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-20 11:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2020-01-08 16:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-02-03 09:50:00
Договор № 3 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:00:00
Договор № 1 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:05:00
Договор № 6 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:10:00
Договор № 4 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:15:00
Договор № 2 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:20:00
Договор № 5 От дата: 2020-01-21 2020-02-03 10:25:00

<-- Обратно към поръчки