Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на консумативи за централна стерилизация

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-10-21 16:01:44
№ 20191007XHGD1632470

Описание:

Доставка на консумативи за централна стерилизация


Документи
20140925050910_prozopbg.png
18562019211610_Documentatsia.doc
19242019211610_Решение за откриване на процедура.pdf
19312019211610_Обявление за откриване на процедура.pdf
19422019211610_espd-request.zip
20322019211610_НКБ Стерилизация.rar
34572019220910_Документация.pdf

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-10-23 14:00:00
ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-10-25 14:50:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-12 12:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-12 12:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2020-01-17 16:30:00
ПИСМА ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ЖРЕБЙИ 2020-02-05 15:00:00
ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 2020-02-07 16:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-02-07 16:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2020-02-07 16:55:00
Решение за класиране-допълнение 2020-02-10 16:30:00
Писмо до участниците в процедурата 2020-02-26 15:50:00
РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ 2020-03-06 16:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2020-03-06 16:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-20 13:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2 2020-04-21 09:00:00
Договор № 26 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:05:00
Договор № 27 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:10:00
Договор № 28 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:15:00
Договор № 29 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:20:00
Договор № 30 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:20:00
Договор № 31 От дата: 2020-03-06 2020-03-20 13:25:00
Договор № 43 От дата: 2020-04-14 2020-04-21 09:10:00

<-- Обратно към поръчки