Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-10-11 11:10:34
№ 20191003YlTf1610821

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати по две обособени позиции


Документи
13092019111110_Документация.pdf
13132019111110_Документация.doc
13202019111110_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
13342019111110_Обявление за поръчка.pdf
13402019111110_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-29 13:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-29 13:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-11-29 14:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-12-04 15:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-04 15:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-04 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-01-08 15:50:00
Договор № 28 От дата: 2019-12-23 2020-01-08 15:55:00

<-- Обратно към поръчки