Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментен сервиз на инсталация за медицински газове

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-09-30 16:51:26
№ 20190920sTWH1590167

Описание:

Абонаментен сервиз на инсталация за медицински газове


Документи
20072014030010_1.jpg
03142019301709_Документация.pdf
03522019301709_documentatsia.doc
04042019301709_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
04092019301709_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf
05032019301709_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-10-02 16:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-05 14:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-11-05 14:55:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-05 14:50:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-11-08 15:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-11-08 15:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА -КЛАСИРАНЕ 2019-11-08 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-16 11:10:00
Договор № 39 От дата: 2019-12-09 2019-12-16 11:15:00

<-- Обратно към поръчки