Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на апарати за хемодиализа

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-09-30 16:40:43
№ 20190920kyjC1589035

Описание:

Ремонт на 5 броя апарати за хемодиализа Fresenius 4008S


Документи
48562019301609_Документация.pdf
49222019301609_Документация.doc
49372019301609_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
49422019301609_Обявление за поръчка.pdf
50102019301609_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-10-02 16:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-06 11:25:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-11-06 12:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-11-28 13:15:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-12-04 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-04 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-12-04 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-01-24 10:30:00
Възлагателно писмо 2020-01-27 13:50:00
Договор № 3 От дата: 2020-01-16 2020-01-24 10:35:00

<-- Обратно към поръчки