Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предоставяне на застрахователна услуга по задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-07-22 15:51:16
№ 20190718Bbdc1577962

Описание:

Предоставяне на застрахователна услуга по задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето


Документи
53352019221507_Документация.pdf
53522019221507_documentatsia-2019.doc
54002019221507_РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf
54062019221507_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf
54182019221507_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-07-24 15:00:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-27 14:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-27 14:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-09-11 13:25:00
ДОКЛАД И ПОРТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-09-26 15:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-09-26 15:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-09-26 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-28 11:15:00
Договор № 77 От дата: 2019-10-11 2019-10-28 11:20:00

<-- Обратно към поръчки