Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-07-22 14:54:38
№ 20190716wqvs1551356

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)


Документи
57382019221407_Документация.pdf
57452019221407_documentatsia.doc
01082019221507_Решение за поръчка.pdf
03192019221507_Обявление за поръчка.pdf
03252019221507_espd-request.zip
03342019221507_НКБ-ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ.rar

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-07-23 15:10:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-21 14:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-21 14:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-09-24 13:55:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-10-30 15:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 2019-10-30 15:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-10-30 15:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2019-10-30 15:40:00
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛИТЕ 2019-10-30 15:45:00
РЕШЕНИЕ - ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-11-12 15:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-11-12 15:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2019-11-12 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-12-03 11:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-23 11:00:00
Допълнително споразумение №22 към договор №186 от 14.11.2019 2020-02-17 14:35:00
Договор № 183 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 11:05:00
Договор № 160 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:10:00
Договор № 152 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:15:00
Договор № 153 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:20:00
Договор № 186 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:25:00
Договор № 200 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 11:30:00
Договор № 182 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 11:35:00
Договор № 163 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:40:00
Договор № 164 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 11:45:00
Договор № 162 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:50:00
Договор № 157 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 11:55:00
Договор № 154 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:00:00
Договор № 161 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:05:00
Договор № 158 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:10:00
Договор № 185 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:10:00
Договор № 184 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:15:00
Договор № 188 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:20:00
Договор № 199 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:25:00
Договор № 166 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:30:00
Договор № 156 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:35:00
Договор № 187 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:40:00
Договор № 159 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:45:00
Договор № 198 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 12:50:00
Договор № 165 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 12:55:00
Договор № 189 От дата: 2019-11-27 2019-12-23 13:00:00
Договор № 155 От дата: 2019-11-14 2019-12-23 13:05:00

<-- Обратно към поръчки