Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-07-19 10:54:12
№ 20190716bXnk1566350

Описание:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)


Документи
59372019191007_Документация.doc
00082019191107_Документация.pdf
00292019191107_Решение за откриване на процедура.pdf
01032019191107_Обявление за поръчка.pdf
01042019191107_espd-request.zip
01342019191107_НКБ-Модул-Дистрибутор (1).rar
01462019191107_Инструкция.doc

ПубликацияДата
UPDATE НА NKB.exe 2019-07-23 09:50:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-23 13:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-08-23 14:00:00
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-09-24 13:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 2019-10-21 15:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-10-25 14:30:00
ПИСМО ДО СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - ЖРЕБИЙ 2019-10-31 12:00:00
ПИСМО ДО МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЕЖЕНЕРИНГ ООД- ЖРЕБИЙ 2019-10-31 12:05:00
ПИСМО ДО РСР ЕООД - ЖРЕБИЙ 2019-10-31 12:10:00
ПИСМО ДО Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД- ЖРЕБИЙ 2019-10-31 12:15:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-11-06 12:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-11-06 12:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА -КЛАСИРАНЕ 2019-11-06 13:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 2019-11-06 13:00:00
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛИТЕ 2019-11-06 13:05:00
РЕШЕНИЕ - ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-11-18 10:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2019-11-18 11:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-12-13 12:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-23 11:40:00
Допълнително споразумение №202 към договор №174 от 26.11.2019 2019-12-23 13:50:00
Договор № 175 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 11:45:00
Договор № 171 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 11:50:00
Договор № 176 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:00:00
Договор № 192 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:00:00
Договор № 172 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:05:00
Договор № 196 От дата: 2019-12-02 2019-12-23 12:06:00
Договор № 191 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:09:00
Договор № 167 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:11:00
Договор № 197 От дата: 2019-12-02 2019-12-23 12:13:00
Договор № 174 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:15:00
Договор № 181 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:19:00
Договор № 194 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:22:00
Договор № 178 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:25:00
Договор № 168 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:27:00
Договор № 169 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:29:00
Договор № 179 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:33:00
Договор № 195 От дата: 2019-12-02 2019-12-23 12:35:00
Договор № 190 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:38:00
Договор № 170 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:41:00
Договор № 173 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:43:00
Договор № 177 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:46:00
Договор № 193 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:49:00
Договор № 180 От дата: 2019-11-26 2019-12-23 12:51:00

<-- Обратно към поръчки