Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-06-27 15:26:27
№ 20190619rFtP1500573

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)


Документи
30182019271506_Документация.pdf
30262019271506_Документация.doc
30402019271506_Решение_за_откриване_на_поръчката.pdf
30512019271506_Обявление за поръчка.pdf
31122019271506_espd-request.zip
39462019271506_НКБ-Модул-Дистрибутор.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-07-25 11:21:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-07-25 11:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-08-13 14:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-08-23 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-08-23 16:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-08-23 16:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-08-23 16:15:00
РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-09-03 14:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-09-03 14:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-09-09 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-03 10:45:00
Договор № 128 От дата: 2019-09-17 2019-10-03 10:50:00
Договор № 129 От дата: 2019-09-17 2019-10-03 10:55:00
Договор № 130 От дата: 2019-09-17 2019-10-03 11:00:00

<-- Обратно към поръчки