Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-07-22 16:06:19
№ 20190619lGhO1494537

Описание:

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
09192019221607_Документация.pdf
09402019221607_документация за участие в процедурата - 2019 - нова.doc
09522019221607_Решение а откриване на процедура.pdf
09592019221607_Социални и други специфични услуги - обществени поръчки.pdf
10052019221607_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-07-23 15:05:00
СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ 2019-08-08 13:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2019-08-08 13:55:00
МОТИВИ 2019-08-08 14:00:00
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - РАЗЯСНЕНИЕ 2019-08-09 16:00:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-09-12 15:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-09-12 15:05:00
ПОКАНА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-10-03 15:30:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-10-10 16:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-10-10 16:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАИРАНЕ 2019-10-10 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-03 11:40:00
ДОГОВОР №1 ОТ 14.11.2019Г. 2019-12-03 11:45:00

<-- Обратно към поръчки