Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хирургически инструменти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-27 16:35:08
№ 20190226UCar1461493

Описание:

Доставка на хирургически инструменти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.            


Документи
39212019271602_Документация ..pdf
39322019271602_Документация.doc
39572019271602_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
40062019271602_prilojenie1.docx
40102019271602_prilojenie2.docx

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2019-03-07 14:10:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 4 ОТ ЗОП 2019-03-26 15:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 4 ОТ ЗОП 2019-03-26 15:50:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 33 ОТ 14.05.2019 КЪМ ДОГОВОР № 24 ОТ 16.04.2019 2019-05-20 14:10:00
Договор № 24 От дата: 2019-04-16 2019-05-08 10:00:00

<-- Обратно към поръчки