Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-02-27 10:40:06
№ 20190219joui1455012

Описание:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД


Документи
49442019271002_Документация.pdf
49552019271002_Документация.doc
50082019271002_Решение за откриване на процедура.pdf
50252019271002_Обявление за поръчка.pdf
50362019271002_espd-request.zip
50482019271002_Техническа спецификация.xls
50532019271002_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-03-25 15:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-03-25 15:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-03-26 15:30:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-03-29 15:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-03-29 15:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-03-29 15:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-03-29 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-04-19 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-17 10:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №34 ОТ 12.09.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №28 ОТ 18.04.2019Г. 2019-09-19 10:00:00
Договор № 28 От дата: 2019-04-18 2019-05-17 10:30:00

<-- Обратно към поръчки