Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-02-15 10:47:04
№ 20190207VLcJ1447063

Описание:

Доставка на лекарствени продукти


Документи
50432019151002_Документация.pdf
50512019151002_Документация.doc
51032019151002_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
51102019151002_Обявление за поръчка.pdf
51222019151002_espd-request.zip
51292019151002_лекарства, 04.02.2019.rar
42152019151602_Техническа спецификация.docx

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-03-13 13:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-03-13 13:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-04-08 14:50:00
ПИСМО ДО СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 14:50:00
ПИСМО ДО МАРИМПЕКС - 7 ЕООД - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 14:55:00
ПИСМО ДО ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ АД - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 15:00:00
ПИСМО ДО МЕДЕКС ООД - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 16:05:00
ПИСМО ДО Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 16:10:00
ПИСМО ДО ФЬОНИКС ФАРМА - ЖРЕБИЙ 2019-06-03 16:15:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-06-12 17:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-06-12 17:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-06-12 17:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2019-06-12 17:15:00
РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-06-19 16:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-06-19 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-06-27 15:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2019-07-02 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-02 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСРНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЯ 2019-07-02 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-11 15:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-11 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-18 14:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-22 15:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-22 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-07-29 11:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-08-08 14:00:00
Договор № 15 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:05:00
Договор № 16 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:10:00
Договор № 17 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:15:00
Договор № 18 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:20:00
Договор № 19 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:25:00
Договор № 20 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:30:00
Договор № 21 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:35:00
Договор № 22 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:40:00
Договор № 23 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:45:00
Договор № 24 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:50:00
Договор № 25 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 14:55:00
Договор № 26 От дата: 2019-07-17 2019-08-08 15:00:00
Договор № 27 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 15:05:00
Договор № 28 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 15:10:00
Договор № 29 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 15:15:00
Договор № 30 От дата: 2019-07-10 2019-08-08 15:20:00

<-- Обратно към поръчки