Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-04 16:20:29
№ 20190125LTiF1438491

Описание:

Доставка на дезинфектанти по 21 броя обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
22422019041602_Документация.pdf
23132019041602_Документация.docx
23242019041602_Обява.pdf
23442019041602_Prilojenie1.xls
23492019041602_Prilojenie2.xlsx

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2019-02-12 15:10:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 4 ОТ ЗОП 2019-04-18 15:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 4 ОТ ЗОП 2019-04-18 15:35:00
Договор № 7 От дата: 2019-05-20 2019-05-22 11:25:00
Договор № 8 От дата: 2019-05-20 2019-05-22 11:30:00
Договор № 9 От дата: 2019-05-20 2019-05-22 11:35:00

<-- Обратно към поръчки