Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на микуличи и компреси

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-01-21 15:05:00
№ 20190109mDti1426512

Описание:

Доставка на микуличи и компреси


Документи
43112019211501_Документация.pdf
43162019211501_Документация.doc
43252019211501_Решение за откриване на процедура.pdf
43362019211501_Обявление за поръчка.pdf
43482019211501_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-18 08:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-18 08:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-04-10 13:50:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-04-18 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-04-18 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-04-18 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-27 10:50:00
Договор № 34 От дата: 2019-05-22 2019-05-27 10:55:00
Договор № 35 От дата: 2019-05-22 2019-05-27 11:00:00
Договор № 36 От дата: 2019-05-22 2019-05-27 11:05:00

<-- Обратно към поръчки