Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-01-14 10:40:00
№ 20190108guOp1411273

Описание:

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)


Документи
47062019141001_Документация .pdf
47132019141001_Документация.doc
47252019141001_Решение за откриване на процедура.pdf
47382019141001_Обявление за поръчка.pdf
51062019141001_espd-request.zip
51232019141001_консуматив - лаборатория.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-04 12:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-04 12:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-03-06 15:50:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-03-26 17:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-03-26 17:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-03-26 17:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-03-26 17:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-04-12 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-13 10:00:00
Договор № 52 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:05:00
Договор № 53 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:10:00
Договор № 54 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:15:00
Договор № 55 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:20:00
Договор № 56 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:20:00
Договор № 57 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:25:00
Договор № 58 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:30:00
Договор № 59 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:35:00
Договор № 60 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:40:00
Договор № 61 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:45:00
Договор № 62 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:50:00
Договор № 63 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 10:55:00
Договор № 64 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 11:00:00
Договор № 65 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 11:05:00
Договор № 66 От дата: 2019-04-19 2019-05-13 11:10:00

<-- Обратно към поръчки