Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-12-27 10:36:13
№ 20181219dDGV1386897

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)


Документи
42472018271012_Документация.doc
43102018271012_Документация.pdf
46172018271012_Решение за откриване на процедура.pdf
46292018271012_Обявление за поръчка.pdf
47102018271012_espd-request.zip
47212018271012_консуматив - хирургия.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-04 10:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-02-04 10:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-02-21 15:00:00
ПИСМО ДО "БИКОМЕД" ООД - ЖРЕБИЙ 2019-03-13 15:20:00
ПИСМО ДО "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД - ЖРЕБИЙ 2019-03-13 15:25:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-03-21 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-03-21 16:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-03-21 16:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2019-03-21 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-04-10 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-04-18 16:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ 2019-04-18 16:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-13 11:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 99 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 30 ОТ 16.04.2019 2019-07-08 15:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОТАЗУМЕНИЕ № 107 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 25 ОТ 16.04.2019 2019-07-08 15:35:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 118 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 28 ОТ 16.04.2019 2019-07-08 15:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 108 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 38 ОТ 16.04.2019 2019-07-08 15:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 119 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 50 ОТ 16.04.2019 2019-07-08 15:50:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 145 ОТ 30.09.2019Г. КЪМ ДОГОВОР № 38 ОТ 16.04.2019Г. 2019-10-10 14:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 134 ОТ 30.09.2019 КЪМ ДОГОВОР № 51 ОТ 16.04.2019 2019-10-10 14:35:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 135 ОТ 30.09.2019 КЪМ ДОГОВОР № 30 ОТ 16.04.2019 2019-10-10 14:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОТАЗУМЕНИЕ № 136 ОТ 30.09.2019 КЪМ ДОГОВОР № 25 ОТ 16.04.2019 2019-10-10 14:45:00
Договор № 24 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:05:00
Договор № 25 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:10:00
Договор № 26 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:15:00
Договор № 27 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:20:00
Договор № 28 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:25:00
Договор № 29 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:30:00
Договор № 30 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:35:00
Договор № 31 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:40:00
Договор № 32 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:45:00
Договор № 33 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:50:00
Договор № 34 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 11:55:00
Договор № 35 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:00:00
Договор № 36 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:05:00
Договор № 37 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:10:00
Договор № 38 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:15:00
Договор № 39 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:20:00
Договор № 40 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:25:00
Договор № 41 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:30:00
Договор № 42 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:35:00
Договор № 43 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:40:00
Договор № 44 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:45:00
Договор № 45 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:50:00
Договор № 46 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 12:55:00
Договор № 47 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:00:00
Договор № 48 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:05:00
Договор № 49 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:10:00
Договор № 50 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:15:00
Договор № 51 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:20:00
Договор № 67 От дата: 2019-04-16 2019-05-13 13:25:00

<-- Обратно към поръчки