Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-12-27 10:38:11
№ 20181213piXJ1375324

Описание:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)


Документи
42382018271012_Документация.pdf
42472018271012_Документация.doc
42582018271012_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
43222018271012_Обявление за възложена поръчка.pdf
44122018271012_espd-request.zip
44262018271012_Шевен материал - Програма.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-01-23 12:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-01-23 12:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-03-26 15:35:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-04-15 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-04-15 16:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-04-15 16:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-04-15 16:15:00

<-- Обратно към поръчки