Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЮАРОВ СЪД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-11-29 14:50:00
№ 20181127czDO1347863

Описание:

Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, а именно:

1.1. Обособена позиция № 1: Доставка на медицински газове, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 и неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

1.2. Обособена позиция № 2: Абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд, производство  Русия - 1993 година.


Документи
59232018291411_Документация.pdf
59412018291411_Документация.doc
59572018291411_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
00172018291511_Приложение към Техническо предложение.xls
00262018291511_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2018-12-07 15:40:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ППЗОП 2018-12-31 10:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ППЗОП 2018-12-31 10:55:00
Договор № 2 От дата: 2019-01-10 2019-01-14 15:30:00

<-- Обратно към поръчки