Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на апарати за хемодиализа и рехабилитация на предочистваща система за хемодиализа

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-11-23 13:50:00
№ 20181114AUtO1339027

Описание:

Доставка на апарати за хемодиализа и рехабилитация на предочистваща система за хемодиализа


Документи
54362018231311_Документация1.pdf
54502018231311_Документация.doc
55182018231311_Решение за откриване на процедура.pdf
55302018231311_Обявление за поръчка.pdf
55412018231311_espd-request.zip

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2018-11-26 13:40:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-01-02 15:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-01-02 15:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-01-07 14:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-01-10 15:05:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-01-10 15:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2019-01-10 15:10:00

<-- Обратно към поръчки