Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-10-25 11:25:00
№ 20181016UXiI1311023

Описание:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД


Документи
38102018251110_Документация.pdf
38232018251110_Документация.doc
38562018251110_Решение за откриване на процедура.pdf
39182018251110_Обявление за поръчка.pdf
39502018251110_espd-request1.zip
40042018251110_Техническа спецификация.xls
40152018251110_Приложение към Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА - РАЗЯСНЕНИЕ 2018-10-31 13:50:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-11-28 10:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-11-28 10:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-12-12 10:35:00
ПИСМО ДО "ЕМИКРОН" ЕООД - ЖРЕБИЙ 2019-01-02 14:10:00
ПИСМО ДО "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - ЖРЕБИЙ 2019-01-02 14:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-01-09 15:50:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2019-01-09 15:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-01-09 15:55:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2019-01-09 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-01-28 10:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-03-05 15:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 24 ОТ 28.02.2019 КЪМ ДОГОВОР № 8 ОТ 13.02.2019 2019-03-06 13:05:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 18 ОТ 13.02.2019 2019-06-21 15:10:00
Договор № 6 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:05:00
Договор № 7 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:10:00
Договор № 8 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:15:00
Договор № 9 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:20:00
Договор № 10 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:25:00
Договор № 11 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:30:00
Договор № 12 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:35:00
Договор № 13 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:40:00
Договор № 14 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:45:00
Договор № 15 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 15:50:00
Договор № 16 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 16:00:00
Договор № 17 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 16:05:00
Договор № 18 От дата: 2019-02-13 2019-03-05 16:10:00
Договор № 19 От дата: 2019-02-20 2019-03-05 16:15:00

<-- Обратно към поръчки