Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на консумативи за централна стерилизация

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-10-14 14:30:00
№ 20181010IHuT1308097

Описание:

Доставка на консумативи за централна стерилизация


Документи
37212018181410_Документация.pdf
37392018181410_Документация.doc
37502018181410_Решение за откриване на процедура.pdf
38022018181410_Обявление за поръчка.pdf
38092018181410_espd-request.zip
38192018181410_консуматив- стерилизация-2018.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-11-07 14:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-11-07 14:40:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-11-30 15:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-12-17 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-12-17 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-12-17 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-01-17 16:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-01-17 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-02-01 10:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-14 10:20:00
Договор № 8 От дата: 2019-01-14 2019-02-14 10:25:00
Договор № 9 От дата: 2019-01-14 2019-02-14 10:30:00
Договор № 10 От дата: 2019-01-14 2019-02-14 10:35:00
Договор № 11 От дата: 2019-01-14 2019-02-14 10:40:00
Договор № 12 От дата: 2019-01-14 2019-02-14 10:45:00

<-- Обратно към поръчки