Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ЧУВАЛИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-10-08 13:40:00
№ 20180926kAby1285328

Описание:

Доставка на чували за отпадъци


Документи
49382018081310_Документация.pdf
49502018081310_Документация.doc
50042018081310_Решение за откриване на процедура.pdf
50142018081310_Обявление за поръчка.pdf
50222018081310_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - ЕЕДОП 2018-10-09 15:50:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-10-24 11:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-10-24 11:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-11-16 13:40:00
ПИСМО ДО ЕТ "ВАДИАС - ВАСИЛ ДИМИТРОВ" - ЖРЕБИЙ 2018-11-29 12:10:00
ПИСМО ДО "СЪНДЕНС КЛИЙН" ЕООД - ЖРЕБИЙ 2018-11-29 12:15:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-12-06 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-12-06 16:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2018-12-06 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-08 15:30:00
Договор № 3 От дата: 2019-01-11 2019-02-08 15:35:00
Договор № 5 От дата: 2019-01-16 2019-02-08 15:40:00

<-- Обратно към поръчки