Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на транспортни услуги

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-08-13 16:25:00
№ 20180808tIHZ1275123

Описание:

Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
31262018131608_Документация транспорт- част 1.pdf
31342018131608_Документация транспорт-част 2.pdf
32212018131608_Документация.doc
32322018131608_Решение за откриване на обществена поръчка.pdf
32402018131608_Обявление за обществена поръчка.pdf
33172018131608_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - ЕЕДОП 2018-08-14 16:00:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-09-05 09:42:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-09-05 09:44:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-09-14 09:32:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-09-20 16:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-09-20 16:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2018-09-20 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-18 14:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-16 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-16 16:15:00
Договор № 75 От дата: 2018-10-08 2018-10-18 14:50:00
Договор № 76 От дата: 2018-10-08 2018-10-18 14:55:00

<-- Обратно към поръчки