Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-08-17 15:10:00
№ 20180808hRZP1260168

Описание:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси


Документи
10422018171508_Документация- част 1.pdf
10502018171508_Документация- част 2.pdf
11202018171508_Документация.doc
11302018171508_Решение за откриване на обществена поръчка.pdf
11382018171508_Обявление за обществена поръчка.pdf
12282018171508_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПИСМО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ - ЕЕДОП 2018-08-20 16:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-09-14 15:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-09-14 15:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-10-12 16:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-10-22 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-10-22 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-10-22 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ - ИЗМЕНЕНИЕ 2018-11-13 16:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ - ИЗМЕНЕНИЕ 2018-11-13 16:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-11-26 16:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-11-26 16:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-12-12 11:15:00

<-- Обратно към поръчки