Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-07-16 10:50:00
№ 20180706kCic1244092

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)


Документи
01272018161107_Документация.pdf
01452018161107_Документация.doc
01562018161107_Решение за откриване на процедура .pdf
02052018161107_Обявление за обществена поръчка.pdf
02242018161107_espd-request.zip
02412018161107_2018 Konsumativi NKB 2.5 Invazivna.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-08-06 08:53:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА- ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ.7 ОТ ППЗОП 2018-08-06 09:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА-ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-08-31 14:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА-ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОТСТРАНЕНА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 2018-08-31 14:25:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-09-19 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-09-19 16:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-09-19 16:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-09-19 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-10-05 10:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 09.10.2018 КЪМ ДОГОВОР №164 ОТ 08.10.2018 2018-10-15 15:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 177 от 15.10.2018 към ДОГОВОР 172 ОТ 15.10.2018 2018-10-18 11:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-29 10:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 182 от 31.10.2018 към ДОГОВОР 167 ОТ 08.10.2018 2018-10-31 13:55:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 31.12.2018 КЪМ ДОГОВОР № 165 ОТ 8.10.2018 2019-01-03 11:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 68 ОТ 14.05.2019 КЪМ ДОГОВОР № 153 ОТ 08.10.2018 2019-05-20 14:15:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 98 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 163 ОТ 08.10.2018 2019-07-08 15:35:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №114 ОТ 28.06.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №152 ОТ 08.10.2018Г. 2019-07-01 13:15:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №101 ОТ 28.06.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №162 ОТ 08.10.2018Г. 2019-07-01 13:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №98 ОТ 28.06.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №163 ОТ 08.10.2018Г. 2019-07-01 14:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №115 ОТ 28.06.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №164 08.10.2018Г. 2019-07-01 15:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №113 ОТ 28.06.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №165 ОТ 08.10.2018Г. 2019-07-01 16:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 120 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 167 ОТ 08.10.2018 2019-07-08 15:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №143 ОТ 30.09.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №165 ОТ 08.10.2018Г. 2019-10-10 14:05:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №142 ОТ 30.09.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №164 08.10.2018Г. 2019-10-10 14:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №141 ОТ 30.09.2019Г. КЪМ ДОГОВОР №163 ОТ 08.10.2018Г. 2019-10-10 14:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 146 КЪМ ДОГОВОР № 152 ОТ 08.10.2018 2019-10-11 14:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-05 15:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-01-13 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2020-03-23 16:00:00
Договор № 152 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:25:00
Договор № 153 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:30:00
Договор № 154 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:30:00
Договор № 155 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:35:00
Договор № 156 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:35:00
Договор № 157 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:40:00
Договор № 158 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:45:00
Договор № 159 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:45:00
Договор № 160 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:50:00
Договор № 161 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:55:00
Договор № 162 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:55:00
Договор № 163 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:00:00
Договор № 164 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:05:00
Договор № 165 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:05:00
Договор № 166 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:10:00
Договор № 167 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:10:00
Договор № 168 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:15:00
Договор № 169 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:20:00
Договор № 170 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:20:00
Договор № 171 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:25:00
Договор № 172 От дата: 2018-10-15 2018-10-29 11:30:00
Договор № 173 От дата: 2018-10-15 2018-10-29 11:35:00
Договор № 174 От дата: 2018-10-15 2018-10-29 11:40:00
Договор № 175 От дата: 2018-10-15 2018-10-29 11:45:00
Договор № 176 От дата: 2018-10-15 2018-10-29 11:50:00
Договор № 179 От дата: 2018-10-19 2018-10-29 11:55:00
Договор № 180 От дата: 2018-10-19 2018-10-29 12:00:00
Договор № 181 От дата: 2018-10-19 2018-10-29 12:05:00

<-- Обратно към поръчки