Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-07-16 10:50:00
№ 20180706kCic1244092

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)


Документи
01272018161107_Документация.pdf
01452018161107_Документация.doc
01562018161107_Решение за откриване на процедура .pdf
02052018161107_Обявление за обществена поръчка.pdf
02242018161107_espd-request.zip
02412018161107_2018 Konsumativi NKB 2.5 Invazivna.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-08-06 08:53:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА- ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ.7 ОТ ППЗОП 2018-08-06 09:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА-ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-08-31 14:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА-ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОТСТРАНЕНА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 2018-08-31 14:25:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-09-19 16:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-09-19 16:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-09-19 16:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-09-19 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-10-05 10:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 09.10.2018 КЪМ ДОГОВОР №164 ОТ 08.10.2018 2018-10-15 15:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 177 от 15.10.2018 към ДОГОВОР 172 ОТ 15.10.2018 2018-10-18 11:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-29 10:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 182 от 31.10.2018 към ДОГОВОР 167 ОТ 08.10.2018 2018-10-31 13:55:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 31.12.2018 КЪМ ДОГОВОР № 165 ОТ 8.10.2018 2019-01-03 11:00:00
Договор № 152 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:25:00
Договор № 153 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:30:00
Договор № 154 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:30:00
Договор № 155 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:35:00
Договор № 156 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:35:00
Договор № 157 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:40:00
Договор № 158 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:45:00
Договор № 159 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:45:00
Договор № 160 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:50:00
Договор № 161 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:55:00
Договор № 162 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 10:55:00
Договор № 163 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:00:00
Договор № 164 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 11:05:00
Договор № 1