Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-10-31 12:00:00
№ 20180703firE1231796

Описание:

Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа


Документи
23022019011211_НКБ Диализа.rar
23282019011211_Обявление за поръчка.pdf
23362019011211_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
24262019011211_Документация.doc
24412019011211_Документация.pdf
24492019011311_espd-request.zip

ПубликацияДата
ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 2019-11-04 16:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54 , АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-12-04 10:50:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2019-12-04 11:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-02-03 11:00:00
ПИСМА ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 2020-02-26 13:50:00
Доклад по чл.60 от ППЗОП 2020-03-02 16:45:00
Решение за класиране 2020-03-02 16:50:00
Решение за частично прекратяване 2020-03-02 16:55:00
Писмо до участниците в процедурата 2020-03-02 17:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2020-03-13 16:10:00
Писмо до участниците в процедурата - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2020-03-13 16:15:00
Обявление за частично прекратяване 2020-03-18 14:55:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-03-25 16:20:00
ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОПЪЛНЕНИЕ 2020-03-25 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-04-30 11:00:00
Договор № 32 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:05:00
Договор № 34 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:15:00
Договор № 35 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:20:00
Договор № 36 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:25:00
Договор № 37 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:30:00
Договор № 38 От дата: 2020-04-07 2020-04-30 11:35:00
Договор № 33 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:10:00
Договор № 39 От дата: 2020-04-07 2020-04-30 11:40:00
Договор № 40 От дата: 2020-03-27 2020-04-30 11:40:00
Договор № 45 От дата: 2020-04-07 2020-04-30 12:45:00

<-- Обратно към поръчки