Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, внедряване и поддръжка на Интегрирана болнична информационна система

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-06-05 16:00:00
№ 20180601dLWg1228274

Описание:

Доставка, внедряване и поддръжка на Интегрирана болнична информационна система в съответствие с Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката. 


Документи
32502018051606_Документация.pdf
32592018051606_Документация.doc
33142018051606_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2018-06-13 11:10:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ППЗОП 2018-06-25 15:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2018-06-25 15:20:00
Договор № 11 От дата: 2018-06-27 2018-06-28 14:00:00

<-- Обратно към поръчки