Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-05-30 10:45:00
№ 20180514Umez1211926

Описание:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)


Документи
47582018301005_Документация- част 1.pdf
48112018301005_Документация - част 2.pdf
48192018301005_Документация.doc
48342018301005_Решение за откриване на процедура.pdf
48502018301005_Обявление за поръчка .pdf
49042018301005_espd-request.zip
49302018301005_Distr NKB 3.1 Anesthesia.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-06-29 12:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-06-29 12:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-08-15 13:29:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-09-05 16:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2018-09-05 16:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-09-05 16:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА -РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-09-05 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-09-25 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-15 13:00:00
Договор № 103 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:05:00
Договор № 104 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:10:00
Договор № 105 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:15:00
Договор № 106 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:15:00
Договор № 107 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:20:00
Договор № 108 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:20:00
Договор № 109 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:25:00
Договор № 110 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:30:00
Договор № 111 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:35:00
Договор № 112 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:40:00
Договор № 113 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:45:00
Договор № 114 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:50:00
Договор № 115 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:50:00
Договор № 116 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 13:55:00
Договор № 117 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:00:00
Договор № 118 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:05:00
Договор № 119 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:10:00
Договор № 120 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:10:00
Договор № 121 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:15:00
Договор № 122 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:20:00
Договор № 123 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:25:00
Договор № 124 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:30:00
Договор № 125 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:35:00
Договор № 126 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:40:00
Договор № 127 От дата: 2018-09-26 2018-10-15 14:45:00

<-- Обратно към поръчки