Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Почистване на сградния фонд на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-05-04 10:20:00
№ 20180423kQcw1196402

Описание:

Почистване на сградния фонд на МБАЛ “НКБ” ЕАД


Документи
36322018041005_Документация.pdf
36522018041005_Документация.doc
37042018041005_Решение за откриване на процедура.pdf
37142018041005_Обявление за поръчка.pdf
37262018041005_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-22 12:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-22 12:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-06-14 13:50:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-06-25 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-06-25 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-06-25 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-13 13:40:00
Договор № 12 От дата: 2018-07-27 2018-08-13 13:50:00

<-- Обратно към поръчки