Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-04-26 11:00:00
№ 20180418pQCA1181483

Описание:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)


Документи
07532018261104_Документация.pdf
08072018261104_Документация.doc
08172018261104_Решение за откриване на процедура.pdf
08252018261104_Обявление за поръчка.pdf
08422018261104_espd-request.zip
08502018261104_Konsumativi NKB 2.5 DISTR PM.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-21 11:00:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-21 11:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-06-25 11:30:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-07-13 15:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-07-13 15:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-07-13 15:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-07-13 15:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-07-27 10:34:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-08-23 10:59:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 31.12.2018 КЪМ ДОГОВОР № 99 ОТ 03.08.2018 2019-01-03 10:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 31.12.2018 КЪМ ДОГОВОР № 100 ОТ 03.08.2018 2019-01-03 10:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №102 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР №101 03.08.2018 2019-07-01 13:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 110 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 100 ОТ 03.08.2018 2019-07-05 11:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-10-14 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-10-14 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:25:00
Договор № 99 От дата: 2018-08-03 2018-08-23 11:01:00
Договор № 100 От дата: 2018-08-03 2018-08-23 11:05:00
Договор № 101 От дата: 2018-08-03 2018-08-23 11:08:00

<-- Обратно към поръчки