Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-04-20 11:00:00
№ 20180418fzcg1172780

Описание:

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
06062018201104_Документация.pdf
06212018201104_Документация.doc
06412018201104_Решение за откриване на процедура.pdf
06522018201104_Обявление за поръчка.pdf
07062018201104_espd-request.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-17 14:30:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-05-17 14:35:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-05-28 13:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-06-01 15:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-06-01 15:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-06-01 15:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-06-27 10:15:00
Договор № 9 От дата: 2018-06-15 2018-06-27 10:20:00

<-- Обратно към поръчки