Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-02-07 11:28:30
№ 20180130MwVv1164127

Описание:

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД


Документи
33402018071102_Документация - част I.pdf
33542018071102_Документация - част II.pdf
34292018071102_Документация.doc
34392018071102_Решение за откриване на процедура.pdf
34482018071102_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-03-20 16:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-03-20 16:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-03-30 13:00:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-04-10 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-04-10 16:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ - КЛАСИРАНЕ 2018-04-10 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-05-04 10:30:00
Договор № 32 От дата: 2018-04-25 2018-05-04 10:35:00

<-- Обратно към поръчки