Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-01-12 15:41:00
№ 20180112EOeh1147803

Описание:

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 23 броя обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
59452018121501_Документация.pdf
59582018121501_Документация.doc
00102018121601_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
00412018121601_prilojenie1.xls
00462018121601_prilojenie2.xls

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 2018-01-22 14:05:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ППЗОП 2018-03-19 15:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2018-03-19 15:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 41 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 10 ОТ 30.03.2018 2018-10-04 11:15:00
Договор № 7 От дата: 2018-03-30 2018-04-04 08:45:00
Договор № 8 От дата: 2018-03-30 2018-04-04 08:50:00
Договор № 9 От дата: 2018-03-30 2018-04-04 08:55:00
Договор № 10 От дата: 2018-03-30 2018-04-04 09:00:00

<-- Обратно към поръчки