Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-01-19 10:45:00
№ 20180111YEVI1138725

Описание:

Доставка на лекарствени продукти


Документи
03432018191101_Документация - част I.pdf
03552018191101_Документация - част II.pdf
04012018191101_Документация.doc
04212018191101_Решение за откриване на процедура.pdf
04262018191101_Обявление за поръчка.pdf
04412018191101_Medikamenti NKB 2.5 DISTR.rar

ПубликацияДата
Писмо- разяснение 2018-01-29 14:00:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-02-14 11:05:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-02-14 11:10:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-03-02 09:45:00
ПИСМО ДО "АЛВИ МЕД" ООД - ЖРЕБИЙ 2018-03-22 14:15:00
ПИСМО ДО "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ЖРЕБИЙ 2018-03-22 14:20:00
ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-03-30 15:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-03-30 15:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-03-30 15:25:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - КЛАСИРАНЕ 2018-03-30 15:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ - ДОПЪЛНЕНИЕ 2018-04-04 13:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-04-04 13:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ - НОВО 2018-04-12 15:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ - НОВО 2018-04-12 15:20:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - НОВО КЛАСИРАНЕ 2018-04-12 15:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-04-19 11:10:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ - НОВО 2018-04-19 13:45:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - НОВО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-04-19 13:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ - II част 2018-05-03 10:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-05-11 10:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 32 от 21.05.2018 към ДОГОВОР 25 ОТ 02.05.2018 2018-05-21 13:05:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 33 от 21.05.2018 към ДОГОВОР 27 ОТ 02.05.2018 2018-05-21 13:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35 от 22.05.2018 към ДОГОВОР 31 ОТ 02.05.2018 2018-05-23 09:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 40 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 29 ОТ 02.05.2018 2018-10-04 11:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 136 от 27.09.2018 към ДОГОВОР 15 ОТ 02.05.2018 2018-10-04 16:20:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 50 ОТ 24.10.2018 КЪМ ДОГОВОР № 14 ОТ 02.05.2018 2018-10-24 13:40:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 51 ОТ 24.10.2018 КЪМ ДОГОВОР № 14 ОТ 02.05.2018 2018-10-24 13:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 58 ОТ 29.11.2018 КЪМ ДОГОВОР 14 ОТ 02.05.2018 2018-11-29 10:25:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 59 ОТ 29.11.2018 КЪМ ДОГОВОР 14 ОТ 02.05.2018 2018-11-29 10:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31.12.2018 КЪМ ДОГОВОР № 28 ОТ 21.03.2018 2019-01-10 10:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-28 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-28 16:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-28 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-29 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-29 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-29 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-09-11 15:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДГОВОР 2019-10-14 16:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-06 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-12 15:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-12 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-12 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-12 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-12-12 15:50:00
Договор № 16 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:05:00
Договор № 17 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:10:00
Договор № 18 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:10:00
Договор № 19 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:15:00
Договор № 14 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:20:00
Договор № 20 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:25:00
Договор № 15 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:30:00
Договор № 21 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:35:00
Договор № 22 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:40:00
Договор № 23 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:45:00
Договор № 24 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:50:00
Договор № 25 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 10:55:00
Договор № 26 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:00:00
Договор № 27 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:05:00
Договор № 28 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:10:00
Договор № 29 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:15:00
Договор № 30 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:20:00
Договор № 31 От дата: 2018-05-02 2018-05-11 11:25:00

<-- Обратно към поръчки