Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2018-01-15 11:45:00
№ 20180108mIKo1120219

Описание:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)


Документи
03132018151201_Документация - част I.pdf
03192018151201_Документация - част II.pdf
03282018151201_Документация - част III.pdf
03342018151201_Документация - част IV.pdf
03482018151201_Документация.doc
03582018151201_Решение_за_откриване_на_процедура.pdf
04082018151201_Обявление за поръчка.pdf
04132018151201_Distr NKB Sheven material.rar

ПубликацияДата
Писмо до потенциалните участници - Документация 2018-01-16 12:10:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-02-12 12:15:00
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 2018-02-12 12:20:00
Писмо до участниците в процедурата- отваряне на ценови предложения 2018-03-06 15:25:00
Доклад и протоколи за работата на комисията 2018-03-16 11:10:00
Решение за класиране 2018-03-16 11:15:00
Решение за частично прекратяване 2018-03-16 11:20:00
Писмо до участниците- класиране 2018-03-16 11:25:00
Обявление за частично прекратяване 2018-04-04 10:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-05-04 10:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 131 от 28.09.2018 към ДОГОВОР 68 ОТ 26.04.2018 2018-10-05 10:35:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №138 ОТ 28.09.2018 КЪМ ДОГОВОР №75 ОТ 26.04.2018 2018-10-05 11:10:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 148 ОТ 28.09.2018 КЪМ ДОГОВОР № 72 ОТ 26.04.2018 2018-10-05 16:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-17 14:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-17 14:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-17 14:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-21 14:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-21 14:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-21 15:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-07-24 15:15:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 106 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 68 ОТ 26.04.2018 2019-07-05 10:00:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 116 ОТ 28.06.2019 КЪМ ДОГОВОР № 70 ОТ 26.04.2018 2019-07-05 10:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-08-30 14:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-08-30 14:10:00
Договор № 67 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 10:50:00
Договор № 68 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 10:55:00
Договор № 69 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:00:00
Договор № 70 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:05:00
Договор № 71 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:10:00
Договор № 72 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:15:00
Договор № 73 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:20:00
Договор № 74 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:20:00
Договор № 75 От дата: 2018-04-26 2018-05-04 11:25:00

<-- Обратно към поръчки