Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-11-21 16:15:00
№ 20171120jqOK1093091

Описание:

    Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, а именно:

1.1.      Обособена позиция № 1: Доставка на медицински газове, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 и неразделна част от  документацията за участие.

1.2.      Обособена позиция № 2: Абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд, производство  Русия - 1993 година.Документи
35272017211611_Документация.pdf
35352017211611_Документация.doc
35542017211611_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
36012017211611_Приложение към Ценово предложение.xls
36102017211611_Приложение към Техническо предложение.xls

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-11-29 14:50:00
Протокол за чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-12-15 15:25:00
Писмо до участниците в процедурата - класиране 2017-12-15 15:30:00
Договор № 4 От дата: 2018-01-10 2018-01-15 14:30:00

<-- Обратно към поръчки