Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на реанимационни болнични легла за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-10-19 15:50:00
№ 20171018pzSV1079385

Описание:

Доставка и монтаж на 10 броя реанимационни болнични легла, с минимални технически и функционални изисквания, посочени в Техническа спецификация представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
00362017191610_Документация.pdf
00522017191610_Документация.doc
01142017191610_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-10-27 15:55:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-11-08 15:20:00
Писмо до участниците в процедурата - класиране 2017-11-08 15:25:00
Договор № 82 От дата: 2017-11-13 2017-11-13 11:30:00

<-- Обратно към поръчки