Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-09-19 16:05:00
№ 20170908gkcj1043890

Описание:

Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по шест обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел I от документацията за провеждане на поръчката.


Документи
18002017191609_Документация.pdf
18162017191609_Документация.doc
18322017191609_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc
18422017191609_Prilojenie1.xls
18482017191609_Prilojenie2.xls

ПубликацияДата
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-11-03 15:35:00
Писмо до участниците в процедурата - класиране 2017-11-03 15:40:00
Договор № 1 От дата: 2017-11-23 2017-11-27 13:20:00
Договор № 2 От дата: 2017-11-23 2017-11-27 13:25:00
Договор № 3 От дата: 2017-11-23 2017-11-27 13:30:00

<-- Обратно към поръчки