Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТИ ДИХАТЕЛНА РЕАНИМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „НКБ” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-09-08 14:55:00
№ 20170904Ixku1031728

Описание:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на три броя апарати за дихателна реанимация


Документи
25272017081609_Документация.pdf
25362017081609_Документация.doc
25452017081609_Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти 2017-09-18 15:55:00
Писмо до участниците в процедурата - класиране 2017-10-04 17:00:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-10-04 16:00:00
Договор № 35 От дата: 2017-10-17 2017-10-17 13:45:00

<-- Обратно към поръчки